ปรับมุมคิด บิดมุมมอง สอดคล้องความเป็นทีม

 

ถ้าในองค์กรของคุณไม่ค่อยสื่อสารกัน พนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ต่างคนต่างทำงาน ไม่มีความเป็นทีม คอร์สนี้นะทำให้ทีมของคุณปรับความคิดและมุมมองเกี่ยวกับเรื่องง่ายๆใกล้ตัวที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

XX,000 THB

สถานที่:
..............................................

Section A:
Day Date Month Year
From xx.xx - xx.xx

Section B:
Day Date Month Year
From xx.xx - xx.xx

คอร์สนี้เกี่ยวกับอะไร
ถ้าในองค์กรของคุณไม่ค่อยสื่อสารกัน พนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ต่างคนต่างทำงาน ไม่มีความเป็นทีม คอร์สนี้นะทำให้ทีมของคุณปรับความคิดและมุมมองเกี่ยวกับเรื่องง่ายๆใกล้ตัวที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น กล่าคิดอะไรแปลกใหม่ ไม่ยึดติดกรอบความคิดเดิมๆ กล้าสื่อสารอย่างตรงประเด็น และดึงเอาศักยภาพหรือจุดเด่นของตนเองมาส่งเสริมทีมได้มากขึ้น มีกำลังใจและเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
องค์กรที่ต้องการส่งเสริมการทำงานเป็มทีม หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาแรงบันดาลใจและเป้าหมายในการทำงานอีกครั้ง
 

ผู้สอน

โค้ชซันนี่ (อ.อรพินท์ ธีระตระกูลชัย)

วิทยากรและโค้ชผู้ชำนาญการด้านการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ทักษะการคิดต่างๆ การพัฒนาตนเอง รวมถึงบุคลิกภาพ ให้กับหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ SMEs มหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ เช่น SCB, PTT Group, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Dtac, TOT, จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย, สสส. เป็นต้น
 

หลักสูตรการสอน

เสริมสร้างพลังจากภายในให้ฉลาดทางอารมณ์ พร้อมคมในเป้าหมาย
(Strengthen Emotional Intelligence and Goals)

สื่อสารอย่างไรให้ว้าวและเวิร์ค
(Wow and Work for Communication)

ความคิดสร้างสรรค์กับการประยุกต์ใช้ และความรักในงานที่ทำ
(Creativity and Ownership)

แรงจูงใจในการทำงาน
(Motivation)

ทีมงานสร้างสรรค์ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล
(Teamwork)