คอร์ส Business Model Canvas สำหรับผู้ประกอบการ

 

ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้หลักการด้านการวางแผนธุรกิจ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน การสื่อสารด้วยผลิตภัณฑ์ การวางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่

XX,000 บาท

สถานที่:
...................................................

Section A:
วันพุธ-พฤหัส ตอนเย็น
วันที่ xx - xx กรกฎาคม 2018
เวลา 19.00 - 21.00

Section B:
วันเสาร์ เต็มวัน
วันที่ xx - xx กรกฎาคม 2018
เวลา 10.00 - 15.00

คอร์สนี้เกี่ยวกับอะไร

คอร์สนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายของผู้ประกอบการให้เพิ่มมากขึ้นด้วย Business Model Canvas
ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้หลักการด้านการวางแผนธุรกิจ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน การสื่อสารด้วยผลิตภัณฑ์
การวางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่
สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

ผู้ประกอบการที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม,ผู้ที่สนใจเกี่ยวการทำธุรกิจ,ผู้มีความคิดริเริ่มที่จะทำธุรกิจ
 

ผู้สอน:

โค้ชบรรณ ภุชงค์เจริญ

ประสบการณ์ทำงานกว่า 18 ปี ในภาคธุรกิจ ด้าน IT Solution, Banking & Finance, Telecommunication, Manufacturing & Logistic 

ประสบการณ์ทำงานกว่า 5 ปี ในด้าน Online Marketing, Social Media ให้กับธุรกิจยักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ กระตุ้นยอดขาย และปรับธุรกิจเดิมๆให้เติบโตบนโลกออนไลน์ ด้วยเครื่องมือ Business Model Canvas

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ในตลาด Social Media ของประเทศจีน

หลักสูตรการสอน:

ประวัติความเป็นมาของ BMC
เครื่องมือทั้งหมดของ BMC
หัวใจของการออกแบบแผนธุรกิจ
รู้จัก BMC
วางแผนการตลาดด้วย BMC
วางแผนการผลิตด้วย BMC
เริ่มต้นวางแผนธุรกิจ
วิเคราะห์ธุรกิจด้วย BMC
สแกนหาจุดแข็งธุรกิจ
Innovation คืออะไร
Innovation ต่อยอดธุรกิจ